CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


Công ty CP phát triển công nghệ Kim Giang cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

1 - Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi bảo đảm với bạn rằng thông tin cá nhân của bạn chỉ được thu thập trong trường hợp bạn tự nguyện cung cấp thông tin thông qua việc gửi tin nhắn liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo mật toàn bộ dữ liệu cá nhân của người dùng theo qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi Công ty CP Kim Giang. Cam kết không bán hoặc chia sẻ thông tin cho bất kỳ bên nào khác.

2 -Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Kim Giang sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất thông tin của khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù chúng tôi thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ thông tin của khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin khách hàng cung cấp cho Việt Nam Suzuki sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và công ty CP Kim Giang không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ thông tin của khách hàng mà không do lỗi của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, chúng tôi khuyến nghị bạn không nên gửi thông tin liên lạc cho chúng tôi.

3 - Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để Kim Giang liên lạc, hỗ trợ và tư vấn về các dịch vụ phần mềm, vì thế thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động.

4 - Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phẩn Phát triển công nghệ Kim Giang

Địa chỉ: 12, ngõ 218, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 84 36808 1104

Email: contact@kimgiang.vn

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ KHI BẠN CẦN