ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


Chào mừng bạn đến với Điều khoản sử dụng của Công ty CP phát triển công nghệ Kim Giang. Thỏa thuận này bao gồm những quy định và điều khoản chi phối hoạt động của bạn tại www.kimgiang.vn (và các domain phụ khác cùng trỏ về website này). Trước khi sử dụng website, bạn phải chắc rằng đã đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản trong Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.

1 - Bản quyền, nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, hình ảnh sản phẩm... đều thuộc quyền sở hữu của công ty CP Kim Giang và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông... nội dung website vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự cho phép từ Công ty CP phát triển công nghệ Kim Giang. Chúng tôi có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

2 - Quyền và trách nhiệm

Nội dung Website hoặc một trang liên kết có thể không chính xác hoặc lỗi đánh máy, và chúng tôi từ chối bất cứ trách nhiệm cho sự thiếu chính xác hoặc sai sót này. Chúng tôi không cam kết hay bảo đảm rằng các nội dung trên trang web là hoàn chỉnh hoặc cập nhật và không có nghĩa vụ phải cập nhật các nội dung trên trang web. Chúng tôi có thể cải thiện hoặc thay đổi các trang web và nội dung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

3 - Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có thể thay đổi điều khoản này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu điều khoản này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ KHI BẠN CẦN